ساخت شیلد

پروژه ها

شیلد (همانند مدال و کاپ) که با نام مدال جعبه ای نیز شناخته میشود برای تجلیل از افراد استفاده می شود

و  عموما  به برگزیدگان در جشنواره ها و مسابقات سازمانی اهدا می شود.

علاوه بر جنبه معنوی و یادبود معمولا شیلد ها نیز همانند مدال دارای ارزش مادی متریال اولیه نیز هستند.

معمولا منقش به نشان سازمان ، جشنواره یا مسابقاتی است که این مدال برای برگزیده شدن فرد در آن به او اعطا شده است.