طراحی و ساخت انواع تندیس

پروژه ها

تندیس یک نوع هدیه و یادگاری است که برای یک اتفاق خاص ساخته می شود  و بیانگر شایستگی فرد دریافت کننده است و به رسم یادگاری از طرف گروهی خاص به عده ای اعطا می شود.

تندیس ها (لوح یادبود)  [همانند مدال و شیلد] معمولا برای رویداد های ورزشی، همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه ها استفاده می شوند.

البته معنی لغوی آن در گذشته به معنای مجسمه ای تمام قد از شخصی بوده اما امروزه در کشور ما معنی دیگری به خود گرفته به طوری که در اغلب آن ها مجسمه ای وجود ندارد.