طراحی انواع بج سینه

پروژه ها

بج سینه ( نشان سینه ) به انگلیسی pin badge نماد یا علامتی است که کارکنان سازمان یا ارگان یا هر گروه وابسته دیگر به کت یا مقنعه خود می چسبانند.

نشان سینه را با عناوینی همچون اتیکت سینه، سنجاق سینه و گل سینه نیز می شناسند.

بج سینه یک قطعه ی کوچک است که اغلب حاوی لوگو یا همان نشان یک نهاد است و هدف از استفاده از آن تثبیت هویت بصری نهاد به سایرین است.

امروزه بج های سینه یکی از ابزار های مفید تبلیغات و برندینگ است.